NAV Navbar
English
shell plaintext

مستندات API نوبیتکس

بستر نوبیتکس با تمرکز بر API توسعه داده شده است و کاربران محترم می‌توانند به راحتی تمامی اقدامات خود در نوبیتکس را به با برنامه‌نویسی و به صورت خودکار مدیریت کنند. در ادامه اجزای اصلی API نوبیتکس توضیح داده شده‌اند.

برای دسترسی سریع‌تر به API مد نظر خود می‌توانید نام یا url آن را جستجو نمایید یا از منوی سمت راست صفحه استفاده کنید. برای بسیاری از API نیز در بخش خاکستری سمت چپ صفحه، نمونه‌ی کد آورده شده است. از بخش بالا سمت چپ صفحه نیز می‌توانید زبان برنامه‌نویسی مطلوب خود را برای مشاهده‌ی نمونه کدها به آن زبان، انتخاب نمایید.

در صورت ناقص یا مبهم بودن توضیحات APIها یا هرگونه پیشنهاد دیگر در این خصوص، می‌توانید در مخزن گیت‌هاب مستندات نوبیتکس API مورد (issue) جدیدی را ایجاد نمایید یا مستقیما روی این لینک کلیک کنید و مشکل مد نظرتان را با ما در میان بگذارید.

احراز هویت

برای استفاده از APIهای عمومی نیازی به ارائه‌ی رمز یا توکن خاصی نمی‌باشد ولی اگر تمایل به استفاده از APIهای مرتبط با حساب کاربری خود را دارید، باید ابتدا درخواست توکن را ارسال نموده و با استفاده از آن توکن درخواست‌های بعدی را احراز هویت نمایید.

لاگین

برای دریافت توکن، از این کد استفاده کنید:

curl 'https://api.nobitex.ir/auth/login/' \
 -X POST \
 -H "Content-Type: application/json" \
 --data $'{"username":"name@example.com","password":"secret-password-1234"}'
http POST https://api.nobitex.ir/auth/login/ \
 username=name@example.com password=secret-password-1234

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "key": "e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
}

دریافت توکن به صورت خودکار و با ارسال درخواست به /auth/login/ صورت می‌گیرد. این تنها APIی است که نیاز دارید به آن نام کاربری و رمز عبور خود را ارسال کنید. تمامی دیگر APIها از توکن به جای رمز عبور برای احراز هویت استفاده می‌کنند. توکن‌های صادر شده بعد از چهار ساعت منقضی می‌شوند و باید مجددا با ارسال درخواست لاگین، توکن جدیدی دریافت کنید. در صورتی که نیاز به ایجاد توکن‌های بلند مدت دارید، از پارامتر remember=yes استفاده کنید تا توکن ایجاد شده به مدت سی روز معتبر بماند.

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
username string الزامی ایمیل کاربر name@example.com
password string الزامی رمز عبور کاربر secret-password-1234
remember string no آیا توکن بلند مدت صادر شود؟ yes یا no

اطلاعات بازار (عمومی)

لیست سفارشات

curl 'https://api.nobitex.ir/v2/orderbook'
   -X POST -H "content-type: application/json"
   --data '{"symbol": "USDTIRT"}'
http POST https://api.nobitex.ir/v2/orderbook \
 symbol=USDTIRT

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "bids": [
    [
      "1476091000",
      "1.016"
    ],
    [
      "1479700000",
      "0.2561"
    ]
  ],
  "asks": [
    [
      "1470001120",
      "0.126571"
    ],
    [
      "1470000000",
      "0.818994"
    ]
  ]
}

برای دریافت لیست سفارشات از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
symbol string الزامی نماد بازار BTCIRT یا USDTIRT

لیست معاملات

curl 'https://api.nobitex.ir/v2/trades'
   -X POST -H "content-type: application/json"
   --data '{"symbol": "USDTIRT"}'
http POST https://api.nobitex.ir/v2/trades \
 symbol=USDTIRT

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "trades": [
    {
      "time": 1588689375067,
      "price": "1470000110",
      "volume": "0",
      "type": "sell"
    },
    {
      "time": 1588689360464,
      "price": "1470000110",
      "volume": "0.002",
      "type": "buy"
    }
  ]
}

برای دریافت لیست معاملات از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
symbol string الزامی نماد بازار BTCIRT یا USDTIRT

آمار بازار نوبیتکس

curl 'https://api.nobitex.ir/market/stats' \
 -X POST \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"srcCurrency":"btc","dstCurrency":"rls"}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/stats \
 srcCurrency=btc dstCurrency=rls

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "stats": {
    "btc-rls": {
      "bestSell": "749976360.0000000000",
      "isClosed": false,
      "dayOpen": "686021860.0000000000",
      "dayHigh": "750350000.0000000000",
      "bestBuy": "733059600.0000000000",
      "volumeSrc": "0.2929480000",
      "dayLow": "686021860.0000000000",
      "latest": "750350000.0000000000",
      "volumeDst": "212724856.0678640000",
      "dayChange": "9.38",
      "dayClose": "750350000.0000000000"
    },
  },
  "status": "ok"
}

برای دریافت آخرین آمار بازار نوبیتکس از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
srcCurrency string الزامی ارزها مبدا btc,usdt
dstCurrency string الزامی ارز مقصد rls

آمار OHLC بازار نوبیتکس

curl 'https://api.nobitex.ir/market/udf/history?symbol=BTCIRT&resolution=D&from=1560120967&to=1562230967'
http GET https://api.nobitex.ir/market/udf/history?symbol=BTCIRT&resolution=D&from=1560120967&to=1562230967

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
 "s": "ok",
 "t": [
  1562182200
 ],
 "c": [
  "157000000.0000000000"
 ],
 "o": [
  "150551000.0000000000"
 ],
 "h": [
  "161869500.0000000000"
 ],
 "l": [
  "150551000.0000000000"
 ],
 "v": [
  "9.8592626506"
 ]
}

برای توضیحات بیشتر در مورد OHLC به این لینک مراجعه کنید.

برای دریافت آمار OHLC نوبیتکس از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
symbol string الزامی جفت ارز BTCIR
resolution string الزامی بازه زمانی هر خروجی D
from int الزامی زمان ابتدای بازه 1562120967
to int الزامی زمان پایان بازه 1562230967
پارامتر توضیح
یک ساعت 60
سه ساعت 180
شش ساعت 360
دوازده ساعت 720
یک روز D
دو روز 2D
سه روز 3D
پارامتر توضیح نوع نمونه
s وضعیت پاسخ string ok
t زمان float 1562182200
c مقدار انتهای بازه string 157000000.0000000000
o مقدار ابندای بازه string 150551000.0000000000
h بالاترین مقدار بازه string 161869500.0000000000
l پایین ترین مقدار بازه string 150551000.0000000000
v حجم بازه array ["9.8592626506"]

پارامتر o (open) مقدار شروع بازه (در مثال ما بازه 1 روزه) را نشان می‌دهد. یعنی این بازه با مقدار 150551000.0000000000 شروع شده است.

پارامتر c (close) مقدار پایان بازه را نشان می‌دهد. یعنی این بازه با مقدار 157000000.0000000000 به پایان رسیده‌است.

پارامتر h(high) است. بالاترین مقدار بازه را نشان می‌دهد. یعنی بالاترین مقدار این بازه "150551000.0000000000"

پارامتر l (low) پایین‌ ترین مقدار بازه را نشان می‌دهد. پایین ترین مقدار این بازه 150551000.000000 می‌باشد.

پارامتر v (volume) حجم بازه بازه را نشان می‌دهد. حجم این بازه 9.8592626506 می‌باشد.

آمار بازار جهانی

curl 'https://api.nobitex.ir/market/global-stats' \
 -X POST

http POST https://api.nobitex.ir/market/global-stats

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "ltc": {
    "kraken": {
      "price": "41.69"
    }
  },
  "btc": {
    "kraken": {
      "price": "5517.2"
    }
  },
  ...

  "status": "ok"
}

برای دریافت آمار بازارهای جهانی از این نوع درخواست استفاده نمایید:

اطلاعات کاربر

پروفایل

curl 'https://api.nobitex.ir/users/profile' \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
http POST https://api.nobitex.ir/users/profile \

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
 "status": "ok",
 "profile": {
  "firstName": "مهدی",
  "lastName": "رضایی",
  "nationalCode": "011122333",
  "email": "name@example.com",
  "username": "name@example.com",
  "phone": "02142719000-9012",
  "mobile": "09151111111",
  "city": "مشهد",
  "bankCards": [
   {
    "number": "6037-9900-0000-0000",
    "bank": "ملی",
    "owner": "مهدی رضایی",
    "confirmed": true,
    "status": "confirmed"
   }
  ],
  "bankAccounts": [
   {
    "id": 1999,
    "number": "0346666666666",
    "shaba": "IR460170000000346666666666",
    "bank": "ملی",
    "owner": "مهدی رضایی",
    "confirmed": true,
    "status": "confirmed"
   }
  ],
  "verifications": {
   "email": true,
   "phone": true,
   "mobile": true,
   "identity": true,
   "selfie": false,
   "bankAccount": true,
   "bankCard": true,
   "address": true,
   "city": true
  },
  "pendingVerifications": {
   "email": false,
   "phone": false,
   "mobile": false,
   "identity": false,
   "selfie": false,
   "bankAccount": false,
   "bankCard": false
  },
  "options": {
   "fee": "0.35",
   "feeUsdt": "0.2",
   "isManualFee": false,
   "tfa": false,
   "socialLoginEnabled": false
  },
  "withdrawEligible": true
 },
 "tradeStats": {
  "monthTradesTotal": "10867181.5365000000",
  "monthTradesCount": 3
 }
}

این api، اطلاعات پروفایل شما، کارت بانکی، حساب بانکی، موارد تایید شده(ایمیل، شماره تلفن، موبایل ...)، تنظمیات مربوط به پروفایل(فی تراکنش، فی مبادلات usdt و ...) و خلاصه آمار مبادلات شما را برمیگرداند.

برای دریافت پروفایل کاربر از این نوع درخواست استفاده نمایید:

سابقه ورود

curl 'https://api.nobitex.ir/users/login-attempts' \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
http POST https://api.nobitex.ir/users/login-attempts \

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "attempts": [
    {
      "ip": "46.209.130.106",
      "username": "name@example.com",
      "status": "Successful",
      "createdAt": "2018-11-28T14:16:08.264308+00:00"
    },
    ...
  ]
}

برای دریافت سابقه ورود از این نوع درخواست استفاده نمایید:

کد معرف

curl 'https://api.nobitex.ir/users/get-referral-code' \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
http POST https://api.nobitex.ir/users/get-referral-code \

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "referredUsersCount": 0,
  "referralCode": "84440",
  "referralFeeTotalCount": 0,
  "referralFeeTotal": 0
}

برای دریافت کد معرف از این نوع درخواست استفاده نمایید:

افزودن کارت بانکی

curl 'https://api.nobitex.ir/users/cards-add' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"number":"5041721011111111","bank":"رسالت"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/cards-add \
 number=5041721011111111 bank=رسالت

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok"
}

برای افزودن کارت بانکی جدید از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
number string الزامی شماره کارت 5041721011111111
bank string الزامی نام بانک رسالت

افزودن حساب بانکی

curl 'https://api.nobitex.ir/users/accounts-add' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"number":"5041721011111111","shaba":"IR111111111111111111111111","bank":"رسالت"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/accounts-add \
 number=5041721011111111 shaba=IR111111111111111111111111 bank=رسالت

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok"
}

برای افزودن حساب بانکی جدید از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
number string الزامی شماره کارت 5041721011111111
shaba string الزامی شماره شبا IR111111111111111111111111
bank string الزامی نام بانک رسالت

محدودیت های کاربر

curl 'https://api.nobitex.ir/users/limitations' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
http POST https://api.nobitex.ir/users/limitations

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
 "status": "ok",
 "limitations": {
  "userLevel": "level2",
  "features": {
   "crypto_trade": false,
   "rial_trade": false,
   "coin_deposit": false,
   "rial_deposit": false,
   "coin_withdrawal": false,
   "rial_withdrawal": false
  },
  "limits": {
   "withdrawRialDaily": {
    "used": "0",
    "limit": "900000000"
   },
   "withdrawCoinDaily": {
    "used": "0",
    "limit": "2000000000"
   },
   "withdrawTotalDaily": {
    "used": "0",
    "limit": "2000000000"
   },
   "withdrawTotalMonthly": {
    "used": "0",
    "limit": "30000000000"
   }
  }
 }
}

توضیحات

شرح ورودی

شرح خروجی

features: شرایط حساب کاربری

limits: محدودیت های حساب کاربری

تمامی واحد ها به ریال هستند

برای اطلاع از جزئیات سطوح کاربری، میزان محدودیت ها، مدارک مورد نیاز هر سطح و توضیحات کامل هر سطح به سطوح حساب کاربری در نوبیتکس مراجعه کنید.

کیف پول‌های کاربر

لیست کیف پول ها

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/list' \
 -X POST \
 --header "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/list \
 Authorization=Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "wallets": [
    {
      "activeBalance": "10.2649975000",
      "blockedBalance": "0",
      "user": "name@example.com",
      "currency": "ltc",
      "id": 4159,
      "balance": "10.2649975000",
      "rialBalance": 51322935,
      "rialBalanceSell": 52507310,
      "depositAddress": null
    },
    ...
  ]
}

برای دریافت لیست کیف پول های کاربر از این نوع درخواست استفاده نمایید:

موجودی

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/balance' \
 -X POST \
 --header "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 --data '{"currency":"ltc"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/balance \
 currency=ltc

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "balance": "10.2649975000",
  "status": "ok"
}

برای دریافت موجودی کیف پول های خود در نوبیتکس (شامل کیف پول ریالی و کیف پول های رمز ارزی) از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
currency string الزامی نوع کیف پول(ارز) ltc

لیست تراکنش‌ها

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/transactions/list' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"wallet":"4159"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/transactions/list \
 wallet=4159

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "transactions": [
    {
      "currency": "ltc",
      "created_at": "2018-10-17T09:41:08.519151+00:00",
      "calculatedFee": "0",
      "id": 99050,
      "amount": "4.3802000000",
      "description": "خرید 4.400 LTC به قیمت واحد ﷼7450000"
    },
    {
      "currency": "ltc",
      "created_at": "2018-10-04T13:05:01.384902+00:00",
      "calculatedFee": "0",
      "id": 96541,
      "amount": "-1.0000000000",
      "description": "Withdraw to \"Lgn1zc77mEjk72KvXPqyXq8K1mAfcDE6YR\""
    },
    ...
  ],
  "status": "ok"
}

برای دریافت آخرین آمار بازار نوبیتکس از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
wallet int الزامی شناسه کیف پول(id) 4159

لیست واریزها و برداشت‌ها

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/deposits/list' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"wallet":"4159"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/deposits/list \
 wallet=4159

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "deposits": [
    {
      "txHash": "c5d84268a0bf02307b5a0460a68b61987a9b3009d3a82a817e41558e619ec1d2",
      "address": "32KfyTNh162UoKithfDrWHZPYq5uePGmf7",
      "confirmed": true,
      "transaction": {
        "id": 10,
        "amount": "3.0000000000",
        "currency": "btc",
        "description": "Deposit - address:36n452uGq1x4mK7bfyZR8wgE47AnBb2pzi, tx:c5d84268a0bf02307b5a0460a68b61987a9b3009d3a82a817e41558e619ec1d2",
        "created_at": "2018-11-06T03:56:18+00:00",
        "calculatedFee": "0"
      },
      "currency": "Bitcoin",
      "blockchainUrl": "https://btc.com/c5d84268a0bf02307b5a0460a68b61987a9b3009d3a82a817e41558e619ec1d2",
      "confirmations": 2,
      "requiredConfirmations": 3,
      "amount": "3.0000000000"
    }
  ],
  "withdraws": [
   {
      "id": 2398,
      "blockchain_url": "https://live.blockcypher.com/ltc/tx/c1ed4229e598d4cf81e99e79fb06294a70af39443e2639e22c69bc30d6ecda67/",
      "is_cancelable": false,
      "status": "Done",
      "amount": "1.0000000000",
      "createdAt": "2018-10-04T12:59:38.196935+00:00",
      "wallet_id": 4159,
      "currency": "ltc",
      "address": "Lgn1zc77mEjk72KvXPqyXq8K1mAfcDE6YR"
    }
  ]
}

برای دریافت لیست واریزها و برداشت‌ها از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
wallet string all شناسه کیف پول(id) 4159

تولید آدرس بلاکچین

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/generate-address' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"wallet":"4159"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/generate-address \
 wallet=4159

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "address": "LRf3vuTMy4UwD5b72G84hmkfGBQYJeTwUs"
}

برای تولید آدرس بلاکچین از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
wallet string الزامی شناسه کیف پول(id) 4159

بازار

ثبت سفارش جدید

curl 'https://api.nobitex.ir/market/orders/add' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"type":"buy","srcCurrency":"btc","dstCurrency":"rls","amount":"0.6","price":520000000}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/orders/add \
 type=buy srcCurrency=btc dstCurrency=rls amount=0.6 price=520000000

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "order": {
    "type": "sell",
    "srcCurrency": "Bitcoin",
    "dstCurrency": "ریال",
    "price": "520000000",
    "amount": "0.6",
    "totalPrice": "312000000.0",
    "matchedAmount": 0,
    "unmatchedAmount": "0.6",
    "id": 25,
    "status": "Active",
    "partial": false,
    "fee": 0,
    "user": "name@example.com",
    "created_at": "2018-11-28T11:36:13.592827+00:00"
  }
}

در صورت عدم پذیرش سفارش، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
 "status": "failed",
 "code": "ErrorCode",
 "message": "Human readable error message"
}

POST /market/orders/add

برای ثبت سفارش معامله در بازار نوبیتکس از این درخواست استفاده نمایید.

ثبت سفارش الزاماً به معنی انجام معامله نیست و بسته به نوع و قیمت سفارش و وضعیت لحظه‌ای بازار ممکن است معامله انجام شود یا نشود. با درخواست «وضعیت سفارش» می‌توانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید.

سفارش‌ها پس از ثبت، پیش از ورود به دفتر معاملاتی و انجام معامله، مجدداً از نظر اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نامعتبر بودن، به وضعیت «رد شده» برده خواهند شد. به همین علت در صورتی که سفارش‌های شما ثبت می‌شود ولی بلافاصله به وضعیت «رد شده» تغییر حالت پیدا می‌کنند، پارامترهای ارسالی خود به ویژه مقدار و قیمت سفارش و موجودی حساب خود را دقیق‌تر بررسی نمایید.

پارامترهای ورودی

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
type string الزامی نوع سفارش buy یا sell
execution string الزامی نحوه‌ی اجرای سفارش ‍‍‍market یا limit
srcCurrency string الزامی رمزارز مبدا btc یا eth یا xrp یا ...
dstCurrency string الزامی رمزارز مقصد rls یا usdt
amount monetary الزامی مقدار رمزارز (حجم) 0.0623
price monetary الزامی قیمت واحد 1210000000

حالت‌های خطا

در صورتی که درخواست ثبت سفارش معتبر نباشد، ممکن است یکی از این خطاها برگردانده شود. در صورت دریافت هر یک از این خطاها، آن سفارش شما ثبت نشده است و در صورت تمایل باید درخواست ثبت آن سفارش را دوباره ارسال کنید.

کد خطا توضیحات
InvalidOrderPrice قیمت سفارش (price) تعیین نشده یا اشتباه است
BadPrice قیمت تعیین شده برای سفارش نسبت به قیمت فعلی بازار تفاوت زیادی دارد. قیمت سفارش خود را در بازه‌ی ۳۰٪ قیمت کنونی بازار تعیین کنید.
InvalidExecutionType نوع:مارکت/لیمیت اجرای سفارش (execution) تعیین نشده یا اشتباه است.
InvalidOrderType نوع:خرید/فروش سفارش (type) تعیین نشده یا اشتباه است.
OverValueOrder مقدار سفارش فروش (amount) یا ارزش کل سفارش خرید (amount*price) از موجودی کیف پول نوبیتکس شما کمتر است.
SmallOrder حداقل ارزش معامله رعایت نشده است. حداقل ارزش معامله برای بازارهای ریالی، یک میلیون ریال و برای بازارهای تتری، ۱۱ تتر است و مبلغ کل سفارش (amount*price) باید بیشتر از این حداقل باشد.
DuplicateOrder سفارشی با همین مشخصات توسط کاربر شما در بازه زمانی ده ثانیه اخیر ارسال شده است.
InvalidMarketPair رمزارز مبدا (srcCurrency) یا رمزارز مقصد (dstCurrency) به درستی مقداردهی نشده است یا چنین بازاری در نوبیتکس وجود ندارد.
MarketClosed بازار مد نظر در حال حاضر به صورت موقت بسته است.
TradingUnavailable کاربر اجازه‌ی معامله ندارد، فرآیند احراز هویت خود را تکمیل نمایید.
TradeLimitation سقف معاملات کاربر به اتمام رسیده است، فرآیند احراز هویت خود را تکمیل نمایید.

نکات و ملاحظات

 1. محدودیت فراخوانی: ۱۰۰ درخواست در هر ۱۰ دقیقه
 2. واحدها: واحد قیمت در بازارهای ریالی به ریال (و نه تومان) می‌باشد. واحد قیمت در بازارهای تتری نیز تتر می‌باشد. واحد پارامتر مقدار (amount) بر حسب رمزارز مبدا (srcCurrency) است.
 3. سفارش مارکت: برای ثبت سفارش سریع (سفارش مارکت، سفارش به قیمت بازار)، مقدار پارامتر execution را برابر market ارسال نمایید. منظور از سفارش مارکت سفارشی است که کاربر درخواست دارد تا به بهترین قیمت موجود بازار مورد انجام قرار گیرد. ℹB - ℹI
 4. تعیین محدوده مورد انتظار قیمت: در سفارش‌های مارکت به شدت توصیه می‌شود که پارامتر price را نیز مشخص نمایید. این پارامتر در سفارش مارکت تخمین شما از قیمت بازار را نمایش می‌دهد و باعث می‌شود سفارش شما تنها تا جایی پر شود که قیمت معامله در بازه‌ی قیمتی مشخص شده باشد. برای نمونه اگر نوع سفارش خرید مارکت باشد و قیمت ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شود، تنها تا جایی در بازار range کشیده می‌شود که قیمت زیر ۱۰۱ میلیون تومان باشد. برای پیش‌گیری از معاملات با قیمت ناخواسته به علت نوسانات دفعی بازار، پیشنهاد می‌شود که حتماً قیمت تقریبی مد نظر خود را در سفارش‌های مارکت نیز ارسال کنید. با این حال اگر اطمینان به کد خود و تبعات احتمالی این موضوع دارید، می‌توانید پارامتر price را اصلاً ارسال ننمایید که در این شرایط معامله با قیمت لحظه‌ای بازار، به هر میزان که باشد، انجام خواهد شد.
 5. سفارش تکراری: برای جلوگیری از ثبت سفارش تکراری ناشی از اختلالات شبکه و سرور، در صورتی که دو یا چند سفارش با پارامترهای ورودی کاملاً مشابه از جمله نوع و قیمت و مقدار، در بازه‌ی زمانی کمتر از ده ثانیه ارسال نمایید، تنها سفارش اول پذیرفته می‌شود و باقی درخواست‌های مشابه تا ده ثانیه پیام خطای DuplicateOrder دریافت می‌کنند. (غیرفعال در حالت Pro)

وضعیت سفارش

curl 'https://api.nobitex.ir/market/orders/status' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"id":5684}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/orders/status \
 id=5684

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "order": {
    "unmatchedAmount": "3.0000000000",
    "fee": "0E-10",
    "matchedAmount": "0E-10",
    "partial": false,
    "price": "8500000.0000000000",
    "created_at": "2018-11-28T12:25:22.696029+00:00",
    "user": "name@example.com",
    "id": 5684,
    "srcCurrency": "Litecoin",
    "totalPrice": "25500000.00000000000000000000",
    "type": "sell",
    "dstCurrency": "\ufdfc",
    "isMyOrder": false,
    "status": "Active",
    "amount": "3.0000000000"
  }
}

برای دریافت وضعیت سفارش از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
id int الزامی شناسه سفارش ‍‍5684

به روز رسانی سفارش

curl 'https://api.nobitex.ir/market/orders/update-status' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"order":5684,"status":"canceled"}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/orders/update-status \
 order=5684 status=canceled

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "updatedStatus": "Canceled"
}

برای سفارش گذاری از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
order int الزامی شناسه سفارش ‍5684‍‍
status string الزامی وضعیت جدید canceled

لغو سفارش

curl 'https://api.nobitex.ir/market/orders/cancel-old' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"execution":"limit","srcCurrency":"btc","dstCurrency":"rls","hours":2.4}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/orders/cancel-old \
 execution=limit srcCurrency=btc dstCurrency=rls hours=2.4

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
}

برای سفارش گذاری از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
hours float اختیاری زمان سفارش 4.2
execution string market نحوه سفارش ‍‍‍market یا limit
srcCurrency string الزامی ارز مبدا btc
dstCurrency string الزامی ارز مقصد rls

در بعضی شرایط امکان دارد به شما خطا پاسخ داده شود. این خطاها در فیلد error برگردانده میشوند.

ملاحظات

راهنمای اشکال‌یابی

مقادیر پولی (monetary)

در موارد متعددی پارامترهای ورودی درخواست‌ها از نوع مقدار پولی یا monetary مشخص شده است. برای داشتن بالاترین دقت، پیشنهاد می‌شود که این مقادیر را به صورت رشته‌ای ارسال نمایید، چرا که استفاده از انواع داده‌ای مانند float در کاربردهای دقیق مالی توصیه نمی‌شود.

اعتبارسنجی دو عاملی

در صورتی که اعتبارسنجی دو عاملی (2 Factor Authentication) را برای حساب خود فعال کرده باشید، باید در هنگام استفاده از برخی APIها، به خصوص در هنگام دریافت توکن از API لاگین، علاوه بر سایر پارامترها، رمز یک‌بار مصرف خود را نیز در هدرهای درخواست به این صورت ارسال نمایید: X-TOTP: 123456.

محدودیت‌های فراخوانی API

برخی از APIهای نوبیتکس دارای محدودیت تعداد فراخوانی در هر بازه‌ی زمانی هستند. با این حال اگر شما به صورت معمولی و مشابه استفاده‌ی متداول کاربران از API استفاده کنید، با این محدودیت‌ها مواجه نخواهید شد. محدودیت‌ها به ازای هر API مستقلا محاسبه و اعمال می‌شوند. محدودیت‌ها معمولا بر اساس آدرس IP درخواست دهنده و در موارد هم بر اساس کاربر (توکن) درخواست دهنده می‌باشند. در حالتی که به حد مجاز تعداد فراخوانی یک API رسیده باشید، پاسخ آن API به شما یک پیام خطا با کد 403 و دارای توضیحات مشخص در خصوص آن محدودیت خواهد بود.

در صورتی که به صورت موردی یا در حین تست کد خود به محدودیتی برخورد کردید، می‌توانید با منتظر ماندن (بین یک ساعت تا یک روز) آن محدودیت را برطرف کنید و دوباره امکان استفاده از API مد نظرتان را داشته باشید. اگر به صورت مداوم به محدودیتی برای یک API برخورد می‌کنید و فکر می‌کنید که بهتر است تعداد فراخوانی مجاز آن API افزایش یابد، حتما با ایجاد یک مورد در گیت‌هاب (لینک ایجاد مورد) مسئله را با ما مطرح نمایید.

حالت متداول و Pro

در برخی از درخواست‌ها جهت حفاظت بهتر از کاربران، برخی محدودیت‌ها اعمال می‌شود. در چنین مواردی در بخش ملاحظات این محدودیت‌ها توضیح داده شده و در انتهای آن عبارت «غیرفعال در حالت Pro» ذکر شده است. با ارائه پارامتر pro به مقدار yes به عنوان ورودی، این محدودیت برای آن درخواست غیرفعال می‌شود. با این حال دقت کنید که محدودیت‌های حالت متداول برای جلوگیری از حالت‌های خاص و اشتباهات رایج تعبیه شده است و تنها در صورت نیاز و آگاهی از تبعات احتمالی آن، اقدام به فعال‌سازی حالت Pro نمایید.

توضیح پیام‌های خطا

کد HTTP توضیحات
400 Bad Request -- پارامترهای درخواست نادرست یا ناکافی است
403 Forbidden -- انجام این عملیات مجاز نمی‌باشد
404 Not Found -- آدرس یا شی مد نظر وجود ندارد
500 Internal Server Error -- مشکلی به صورت موقت در سرور نوبیتکس رخ داده است

دریافت api‌ها با استفاده از postman

برای سهولت تست و استفاده از api‌ها میتوانید از لینک زیر وارد سایت postman شوید و api‌ها را یکجا دریافت و تست فرمایید.

لینک apiها